Historia

Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrodą Europy powstało w Udine we Włoszech
25 marca 1984 r. Jest to dobrowolna sieć wszystkich miast, które otrzymały Nagrodę Europy.

Jej celem jest rozwijanie bliższych więzi między jej członkami. Promuje wymianę informacji i zachęca
do dyskusji między miastami wyróżnionymi Nagrodą Europy.

Przynajmniej raz w roku członkowie Stowarzyszenia spotykają się w jednym z miast nagrodzonych Nagrodą Europy. Spotkania te dają możliwość wymiany najlepszych praktyk i rozwijania sieci. Nawiązywane są nowe kontakty i wzmacniane są istniejące relacje. Nacisk kładziony jest na promowanie solidarności europejskiej i zrozumienia międzynarodowego.

Nagroda ta przyznawana jest miastom i gminom, których wybitne zasługi przyczyniły się do rozwoju porozumienia między narodami i ludźmi dla zachowania pokoju w Europie. Corocznie Komitet Ministrów Rady Europejskiej przyznaje nagrodę jednemu lub dwóm miastom bądź gminom.