Izmir – Europe Prize

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) ogłosiło iż Izmir, trzecie co do wielkości miasto Turcji, zdobyło nagrodę Europy 2022 za najbardziej aktywne promowanie wspólnych wartości europejskich.
Izmir został wybrany spośród pięciu innych miast: Bamberg i Ingolstadt w Niemczech, Bolesławiec w Polsce, Połąga na Litwie i Tarnopol na Ukrainie. Kapituła przyznała również
4 Plakiety Honorowe, 5 Flag Honorowych oraz 4 Dyplomy Europejskie – nagrody, które również wchodzą w skład Nagrody Europy.
Położone na wybrzeżu Morza Egejskiego miasto portowe zostało docenione
za wdrożenie inicjatyw mających na celu poprawę życia 4 milionów mieszkańców
i mieszkanek oraz okazywanie solidarności na arenie międzynarodowej.
Miasto jest w czołówce pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i migrantom. Zarządza projektem „Sister Family”, który buduje solidarność pomiędzy rodzinami migrantów
i mieszkańców Izmiru.
Izmir ma 24 miasta partnerskie na całym świecie i przywiązuje dużą wagę do współpracy politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej z gminami za granicą. Miasto jest aktywne w sferze kultury: organizuje międzynarodowe imprezy filmowe, muzyczne
i literackie.
Nagroda Rady Europy pomaga zwycięskim miastom zwiększyć widoczność na arenie europejskiej i nawiązać nowe kontakty z innymi gminami. Miasta otrzymują również czek na 20 000 euro (21 300 dolarów) na stypendia dla młodych mieszkańców, umożliwiające im odwiedzenie europejskich instytucji w Strasburgu.
Ustanowiona w 1955 roku Nagroda Europy zyskała popularność wśród spustoszonych wojną miast francuskich i niemieckich, aby zacieśnić nowe więzy przyjaźni. W latach 90. zainspirowała nowe kraje Europy Wschodniej, które przystąpiły do Rady Europy po rozpadzie Związku Radzieckiego, do naśladowania europejskich ideałów.