List z podziękowaniami od burmistrza Iwano-Frankiwska w rocznicę wojny na Ukrainie.

Szanowni przedstawiciele miast partnerskich, stowarzyszeń, drodzy przyjaciele, koledzy i towarzysze!

Dokładnie rok temu mieszkańców Iwano-Frankowska obudziły odgłosy wybuchów i syreny alarmowe.

Był to pierwszy raz, kiedy nasze miasto zostało trafione przez rosyjskie rakiety, ale niestety nie ostatni. Pierwsze dni były dla nas wszystkich szokiem, ale dzięki Państwa wsparciu, reakcji i poświęceniu kontynuujemy naszą walkę. Staliście się Państwo naszym niezawodnym wsparciem, które pomogło nam przetrwać najtrudniejszy rok w historii niepodległej Ukrainy.

Serdecznie dziękujemy za współczucie w tym trudnym dla naszego kraju okresie. Państwa pomoc i wsparcie moralne są kluczowe dla naszego narodu, gdy zmagamy się z trudnymi wyzwaniami na drodze do pokoju i stabilności.

Pomoc humanitarna, której Państwo udzielali przez cały rok, pomogła tysiącom osób dotkniętych wojną. Wasze wsparcie i słowa współczucia wzmacniają ducha naszych wojskowych i cywilnych mieszkańców, którzy stają w obliczu trudnych prób.

Wykazujecie się Państwo wielką solidarnością i człowieczeństwem, a to jest przykład dla nas wszystkich. Liczymy na dalszą współpracę i partnerstwo dla zapewnienia bezpieczeństwa i pomyślności naszego regionu i całego świata.

Bądźcie zdrowi i silni, a wasze dobre uczynki niech zawsze znajdują odzew w ludzkich sercach. Dziękujemy, że byli Państwo z nami w tej walce. Razem do zwycięstwa!

Film o roku wojny w Iwano-Frankiwsku można obejrzeć pod następującym linkiem:

https://fex.net/uk/s/ynnv3xc