Stowarzyszenie

Nagroda przyznawana jest od 1955 roku.

Nasza współpraca jest bardzo ważna szczególnie w tak trudnych czasach, przyczynia się do zacieśniania solidarności europejskiej i promowania międzynarodowego zrozumienia. Każde z naszych miast, poprzez takie działania, udowodniło, że zasługuje na Nagrodę Europy.
Celem naszego stowarzyszenia jest rozwijanie przyjacielskich więzi między jego członkami, wymiana młodzieży, wymiana informacji oraz dobrych praktyk. Poruszamy tematy, które dotyczą najbardziej palących czy interesujących problemów samorządów w danym momencie.
Do tych działań staramy się włączać młodzież, by uczyć ją odpowiedzialności za przyszłość Europy i obywatelskości.

Cele ze statutu:

Celem Stowarzyszenia jest osiągnięcie większej jedności wśród swoich członków poprzez wymianę informacji oraz dyskusję nad problemami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania, szczególnie w takich dziedzinach, jak:
● Związki bliźniacze;
● wymiana pomiędzy instytucjami państwowymi i prywatnymi, jak również podmiotami
o własności mieszanej, szczególnie w dziedzinie kultury;
● wydarzenia europejskie;
● promocja idei solidarności w Europie i wzajemnego zrozumienia między narodami;
● badania oraz udział w wymianie wiedzy i doświadczeń w ramach kulturowego
i społecznego rozwoju członków Stowarzyszenia;
● wskazanie inicjatyw angażowania samorządów w aktywną współpracę