Statut przyznawania Nagrody Europy

25 listopada 2005 Podkomisja Zgromadzenia Parlamentarnego ds. Nagrody Europy uchwaliła następujący statut.

Nagroda Europy oferowana przez Radę Europy będzie przyznawana corocznie przez Komisję Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju (była Komisja ds. Środowiska, Rolnictwa
oraz Spraw Lokalnych i Regionalnych) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jednej lub więcej gmin, które w opinii Komitetu podjęły wybitne wysiłki na rzecz propagowania idei jedności europejskiej.

Artykuł 1

Artykuł 2

Nagroda Europy będzie składać się z odznaczenia, które zwycięzca będzie posiadał przez rok, brązowego medalu, pergaminu oraz stypendium przeznaczonego na wizytę naukową w Europie dla jednej lub więcej młodych osób zamieszkałych w zwycięskiej gminie.

Artykuł 3

Tablica Honorowa zostanie przyznana niektórym gminom, które już od kilku lat posiadają Flagę Honorową i których wysiłki na rzecz propagowania idei jedności europejskiej uznano za godne tego wyróżnienia, plasując się tuż poniżej Nagrody Europy.

Artykuł 4

Flaga Honorowa przyznawana jest niektórym gminom, które zasługują
na wyróżnienie w uznaniu za ich pracę w promowaniu idei europejskiej. Gminy te będą zazwyczaj wybierane spośród tych, które już posiadają Dyplom Europejski.

Artykuł 5

Dyplom europejski zostanie wręczony gminom, których europejskie zasługi zostały uznane, ale których wniosek jest zbyt niedawny/świeży, aby przyznać Flagę Honorową.

Artykuł 6

Komisja wyznacza zwycięskie gminy spośród tych, które złożyły wnioski.

Artykuł 7

Wnioski od gmin muszą być składane przez głównego urzędnika, burmistrza
lub innego przedstawiciela i muszą dotrzeć do Sekretariatu Generalnego Rady Europy
w Strasburgu do 31 grudnia każdego roku.

Do każdego wniosku należy dołączyć sprawozdanie z działań podjętych przez gminę w celu propagowania idei jedności europejskiej oraz odpowiedź na załączony kwestionariusz. Wnioski złożone przed bieżącym rokiem zachowują ważność na kolejne lata. Gminy, które pozostają kandydatami,
są jednak proszone o dostarczanie co roku do 31 grudnia dodatkowych informacji na temat
ich europejskiej działalności w ciągu roku.

Artykuł 8

Wnioskujące gminy zobowiązują się do przestrzegania i stosowania postanowień dotyczących prezentacji, o których mowa w regulaminie. Nagrodzone gminy dążą do nawiązania bliskich kontaktów między sobą (Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy), w szczególności poprzez okresowe spotkania w jednej z gmin członkowskich.